CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

Xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

(84-61) 3725070    Fax: (84-61) 3725080

kcnlongkhanh@vnn.vn

http://www.kcnlongkhanh.com.vn/

Thông tin khác

    Nhằm cụ thể hóa chủ trương đầu tư xây dựng khu công nghiệp theo quy hoạch chung của UBND tỉnh Đồng Nai và của Chính phủ, các cổ đông sáng lập chính là Tổng công ty cao su Đồng nai và Công Ty TNHH MTV cao su Bà Rịa nhất trí thành lập KCN Long khánh với mục tiêu:

Chuẩn bị môi trường thuận lợi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo điều kiện phát triển và chuyển dịch cơ cấu lao động của thị xã Long Khánh. Mặt khác tập trung lại các cơ sở sản xuất, các nhà máy, nhằm hạn chế ảnh hưởng môi trường đến đời sống nhân dân trong các khu dân cư, duy trì và phát triển ngành công nghiệp địa phương có tính chất truyền thống lâu đời, thu hút lao động, bảo đảm ổn định thu nhập và giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân trong khu vực Thị xã, các Xã vùng ven, các Huyện lân cận và con em công nhân ngành cao su.

Tiếp thu và áp dụng công nghệ tiên tiến, chuyển giao công nghệ nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trong khu vực, nâng cao trình độ quản lý sản xuất kinh doanh, góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp.

Tạo cơ sở hạ tầng và mặt bằng thuận lợi cho các nhà đầu tư xây dựng các loại hình công nghiệp theo phân khu chức năng tránh tình trạng phân tán làm ảnh hưởng đến môi trường.
Định hình khu sản xuất tập trung trên địa bàn Thị xã.

Kích thích sự phát triển các ngành sản xuất khác như nông, lâm nghiệp, xây dựng cơ bản, dịch vụ…

Hiệu quả của dự án:
Đóng góp của dự án vào ngân sách nhà nước: Thể hiện trực tiếp qua thuế Thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và từ hoạt động của các nhà đầu tư thuê lại đất trong khu công nghiệp để sản xuất kinh doanh.
Giải quyết việc làm cho người lao động: Dự án giải quyết việc làm cho khoảng 20.000 người góp phần trong việc giải quyết an sinh xã hội.
Thu hút đầu tư trong và ngoài nước: Tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm sản xuất trong nước, tiết kiệm ngoại tệ nhập khẩu hàng hóa, Khu công nghiệp sản xuất với thiết bị, công nghệ tiên tiến, tạo ra những sản phẩm đa dạng, chất lượng tốt, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của khách hàng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, khả năng cạnh tranh của sản phẩm sản xuất trong nước được nâng cao sẽ tạo ra cơ hội giảm nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng tiết kiệm được ngoại tệ.

Dự án Khu công nghiệp Long Khánh thực hiện sẽ đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa và hiện đại hóa của Tỉnh và đồng thời thúc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa trong khu vực.

Dự án Khu công nghiệp Long Khánh thực hiện sẽ kích thích và khuyến khích các ngành kinh tế khác phát triển đặc biệt là các ngành gia công chế biến.

Dự án Khu công nghiệp Long Khánh được thực hiện trên cơ sở tạo thêm những chỗ làm mới mang tính chất công nghiệp sẽ góp phần cải thiện đời sống cho nhân dân trong Tỉnh và nâng cao dân trí của nhân dân địa phương.

Quá trình hình thành và phát triển của Khu công nghiệp sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp tạo nên những điều kiện nâng cao trình độ cũng như những kinh nghiệm về quản lý, về đầu tư xây dựng, về kỹ thuật công nghệ và kinh doanh cho người lao động.

Sau khi dự án đầu tư xây dựng-kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Long Khánh kết thúc, khu công nghiệp sẽ để lại một hệ thống cơ sở vật chất có khả năng phục vụ tiếp cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.