CÔNG TY CP KCN ĐỒNG TÂM

Số 7, Khu Phố 6, Thị Trấn Bến Lức, Tỉnh Long An

(+84-28) 3875 6535 - 3875 6536    Fax: (+84-28) 3876 1405

dongtam@dongtam.com.vn

www.dongtam.com.vn

Thông tin khác