CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HOA HIÊN

Xóm Trịnh - Lũng Giang - Thị Trấn Lim - Huyện Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh

04 6681 7355    Fax: 02413 508 295

hoahienphar@gmail.com

http://nhietmieng2ngay.com

Thông tin khác

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HOA HIÊN
Địa chỉ: Xóm Trịnh - Lũng Giang - Thị Trấn Lim - Huyện Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh
Email: hoahienphar@gmail.com
Điện thoại:  04 6681 7355
Fax:  02413 508 295
Điện thoại di động:  0169 692 7076
http://nhietmieng2ngay.com