Công ty CP Đầu tư Phát triển ĐT và KCN Sông Đà

Tầng 15,16, 17, 18, Tòa nhà HH3, Khu Đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Tp Hà Nội

(84-04) 37685592/ 37684504/ 37684505    Fax: (84-04) 37684029

info@sudicosd.com

www.sudicosd.com

Thông tin khác