CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ PHẨM HẢI DƯƠNG

150 Chi Lăng, P.Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương 

320-3852390, 3855726     Fax:

Thông tin khác