CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ THANH NIÊN

380 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

(08) 35515287    Fax: (08) 35515277

info@vangbacthanhnien.com

http://vangbacthanhnien.com/

Thông tin khác

Liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ THANH NIÊN

Địa chỉ : 380 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Điện thoại : (08) 35515287

Fax: (08) 35515277

Email: info@vangbacthanhnien.com

Website: http://vangbacthanhnien.com/

Mã số thuế: 0301340225

Lĩnh vực kinh doanh:  Kinh doanh vàng bạc, đá quý