Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý SJC Phú Thọ

158 Phó Cơ Điều, P. 6, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh

(84-8) 38577042, 38585408    Fax: (84-8) 38551080

Thông tin khác