Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý SJC Minh Khai

418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 5, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh

(84-8) 38322511, 38331673    Fax: (84-8) 38334718

sjc-minhkhai@hcm.vnn.vn

Thông tin khác