CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG BẮC

1.  Hóa chất tiền xử lý bề mặt kim loại

2.  Chất tẩy rửa

3.  Xử lý nước và chất thải

4.  Hóa chất cơ bản

5.  Dung môi

6    Hóa chất phòng thí nghiệm

7. Sơn tĩnh điện

8. Cung cấp các Quy trình xử lý bề mặt kim

1550

155

Bình chọn

Ý NGHĨA THƯƠNG HIỆU Xem chi tiết
Lĩnh vực sử dụng

1.  Hóa chất tiền xử lý bề mặt kim loại

2.  Chất tẩy rửa

3.  Xử lý nước và chất thải

4.  Hóa chất cơ bản

5.  Dung môi

6    Hóa chất phòng thí nghiệm

7. Sơn tĩnh điện

8. Cung cấp các Quy trình xử lý bề mặt kim

Thông tin khác