CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG BẮC

Số 140 Lô 9 Phường Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng

031.3503 140 - 031.8601 567    Fax: 031.3821 455

http://phuongbacjsc.com.vn

Thông tin khác

 

Công ty cổ phần Phương Bắc là đại lý phân phối độc quyền hóa chất KITA tại miền Bắc. Công ty chúng tôi chuyên cung cấp / tư vấn theo đặc thù các ngành sau: 

 

1.  Hóa chất tiền xử lý bề mặt kim loại

 

2.  Chất tẩy rửa

 

3.  Xử lý nước và chất thải

 

4.  Hóa chất cơ bản

 

5.  Dung môi

 

6    Hóa chất phòng thí nghiệm

 

7. Sơn tĩnh điện

 

8. Cung cấp các Quy trình xử lý bề mặt kim