CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀ MINH

34 Đường Láng - Ngã Tư Sở - Hà Nội

04 3564 1884    Fax: 04 3564 1884

Haminhmotor@gmail.com

http://xedapdiennhapkhau.vn/

Thông tin khác

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀ MINH 

 

Kinh doanh xe máy điện, xe đạp điện và phụ tùng xe đạp điện

 

Liên hệ:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀ MINH 

 

Địa chỉ 34 Đường Láng - Ngã Tư Sở - Hà Nội

 

Điện thoại 04 3564 1884

 

Fax 04 3564 1884

 

E-mail Haminhmotor@gmail.com   

 

Website http://xedapdiennhapkhau.vn/