CÔNG TY CỔ PHẦN OSAAP VIỆT NAM

70/81 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội

04.368.40.368    Fax: 04.368.40.369

osaapvietnam@gmail.com

osaap.com

Thông tin khác

 

CÔNG TY CỔ PHẦN OSAAP VIỆT NAM

 

Sản xuất mặt hàng chăn ga gối, ruột chăn - gối - đệm, đệm và các loại khăn trải bàn - khăn tắm.

 

Địa chỉ liên lạc:


CÔNG TY CỔ PHẦN OSAAP VIỆT NAM


Add: 70/81 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội


Nhà máy: Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội.


Email: osaapvietnam@gmail.com


www.osaap.com


Hotline: O91336O216