Công ty Cổ Phần Ngôi Sao Hàn

38 Trà Khúc, P. 2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

(84-8) 35471268    Fax: (84-8) 35471269

Thông tin khác