CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH VÀ XANH

Tầng 2A nhà 09B2 - Khu đô thị mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

0422189317    Fax: 0422213588

info@xanhxanh.net

http://xanhxanh.net

Thông tin khác

Chiến lược phát triển nhân sự:
-         Xây dựng quan hệ hợp tác trong và ngoài nước
-         Tham khảo và luôn cập nhật các phương thức tổ chức quản lý nhân sự để áp dụng trong công tác quản trị kinh doanh của đơn vị
-         Xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên có năng lực
-         Huy động và tạo môi trường phát triển trí tuệ nhân sự
-         Tạo sự ổn định, phát triển không ngừng. Doanh nghiệp là chỗ dựa, lòng tin, niềm tự hào của nhân sự trong doanh nghiệp
-         Cầu hiền tài, qui tụ lại nhằm phát triển vững chăc cho tương lai.

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH VÀ XANH
Xử lý nước thải sinh hoạt
xử lý nước thải công nghiệp
Văn phòng giao dich chính: Tầng 2A nhà 09B2 - Khu đô thị mới Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội
TEL: 84422189317
TEL: 84422189318
TEL: 84422189319
website:
http://xanhxanh.net
http://mgbjokaso.vn
Email:
info@xanhxanh.net
info@mgbjokaso.vn