CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ TRƯỜNG HẢI MINH

Số Nhà 90 , Phố Bùi Sỹ Tiêm , Tổ 15 , P.Tiền Phong , TP. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

0366.287875    Fax:

thmpharma@gmail.com

Thông tin khác