CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN VIỆT NAM - CADIVI

- Dây cáp điện các loại.
- Khí cụ điện các loại (cầu dao, ballast, aptomat, ổ cắm, cầu chì...)
- Đồng, nhôm, PVC.

3444852

39596

Bình chọn

Ý NGHĨA THƯƠNG HIỆU Xem chi tiết
Lĩnh vực sử dụng

- Dây cáp điện các loại.
- Khí cụ điện các loại (cầu dao, ballast, aptomat, ổ cắm, cầu chì...)
- Đồng, nhôm, PVC.

Thông tin khác
Số lượng Quốc gia bảo hộ thương hiệu: 03 quốc gia.
- Campuchia & Thái Lan - đã được cấp.
- Đã nộp đơn đăng ký: Mỹ.
- Chuẩn bị đăng ký tại cộng đồng Châu Âu và các nước Asean còn lại và Trung Quốc (theo thoả ước - Madrid).