CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI BÁCH GIA

Số 4 Tổ 85 Đ.Tân Hồng - P.Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội

(04)35667395    Fax: (04)35667409

Contact@bachgia.vn

http://www.bachgia.vn

Thông tin khác

Hội Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng Việt Nam ( GDCSSKCĐ VN) được thành lập theo Quyết định số  1710 QĐ/BNV ngày 25 tháng 12 năm 2008 của Bộ Nội Vụ Việt Nam và hoạt động theo Điều lệ Hội đã được Bộ Nội Vụ phê duyệt  theo Quyết định phê duyệt số 1442/QĐ/BNV ngày 12 tháng 10 năm 2009. Tôn chỉ mục đích  của Hội, một tổ chức xã hội tự nguyện là  tập hợp các tổ chức, cá nhân  Việt Nam cùng tham gia hoạt động về lĩnh vực giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng trên tinh thần nhân đạo không vụ lợi nhằm mục đích góp phần cùng ngành y tế tạo điều kiện cho mọi người, mọi lứa tuổi được giáo dục chăm sóc sức khỏe từ cơ sở, thực hiện thắng lợi chủ trương xã hội hóa công tác y tế và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Đó là sự nghiệp đại nhân, đại nghĩa, trường tồn cùng dân tộc Việt Nam.

Hội rất hân hạnh được hợp tác  với các Đối tác quốc tế có tiềm năng trong lĩnh vực chăm sóc  và cải thiện sức khỏe  cho con người. Hội  khuyến khích các thành viên tận dụng các điều kiện, yếu tố tự nhiên của khí hậu nhiệt đới, biển và các phương thuốc, phương pháp y học cổ truyền cũng như tài năng, kinh nghiệm của các cán bộ y tế, thày thuốc  Việt Nam để góp phần cải thiện, chăm sóc sức khỏe cho con người. Đồng thời Hội mong nhận được sự hợp tác quý báu từ phía  các Đối tác trong việc hợp tác  xây dựng các cơ sở y tế mới,  giúp đỡ, hỗ trợ các phương tiện, máy móc, thiết bị , thuốc và các phương pháp y tế  hiện đại, kể cả đào tạo nhân lực tại chỗ để xác định và điều trị một cách có hiệu quả nhất cho  người bệnh. Hội GDCSSKCĐ VN long trọng kêu gọi các tổ chức, cá nhân quốc tế tích cực tài trợ cho  Quĩ “ Vì sự nghiệp sức khỏe cộng đồng” của Việt Nam .