Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Bắc Việt

Bát Tràng - Gia Lâm - Hà Nội

(84-4) 3874 6466    Fax: (84-4) 3671 5044

contact@bacvietdicraft.vn

http://bacviethandicraft.vn/

Thông tin khác

 

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Bắc Việt

 

Mã số thuế : 01028482**

 

Số giấy phép đăng ký kinh doanh: 0103026078

 

Địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Xóm 4 - Bát Tràng - Gia Lâm - Hà Nội

 

Giám đốc :Trần Mạnh Cường

 

Người đại diện: Trần Mạnh Cường

 

Điện thoại: (84-4) 3874 6466

 

Fax: (84-4) 2219 7568

 

Lĩnh vực hoạt động :      

Sản xuất mua bán hàng gốm sứ, thủ công mỹ nghệ, kinh doanh dịch vụ vận tải bằng ô tô ...

 

Ngày đăng ký kinh doanh: 8/1/2008

 

Tình trạng hoạt động NT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)