CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Số 150 - Đường 14/9 - Phường 5 - TP.Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long

070.3822533    Fax: 070.3822129

contact@pharimexco.vn

http://pharimexco.com.vn

Thông tin khác

1. THÔNG TIN LIÊN LẠC
Địa chỉ : Số 150 Đường 14/9 - Phường 5 - Thành phố Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long
Tel : (070) 3822 533 - Fax: (070)  3822 129
E-mail: contact@pharimexco.vn
Website : www.pharimexco.com.vn
2. VỐN ĐIỀU LỆ:
Vốn điều lệ 100.594.800.000 đồng (một trăm tỷ, năm trăm chín mươi tư triệu, tám trăm ngàn đồng) kể từ 05/2011.
3. SẢN PHẨM DỊCH VỤ CHÍNH:
a. Lĩnh vực kinh doanh:
- Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu trực tiếp: dược phẩm, viên nang cứng rỗng, các loại dụng cụ, trang thiết bị y tế cho ngành dược, ngành y tế, mỹ phẩm, thực phẩm dinh dưỡng, dược liệu, hóa chất, nguyên liệu và các loại dược phẩm bào chế khác.
- Sản xuất các loại bao bì dùng trong ngành dược.
- Nuôi, trồng các loại dược liệu làm thuốc.
- Sản phẩm và Dịch vụ Công nghê Thông tin - Viễn thông
b. Các sản phẩm chính:
- Dược phẩm các dạng: viên, bột, cốm, capsule, dung dịch uống, tiêm, truyền, nhũ dịch.
- Sản phẩm capsule (viên nang cứng rỗng) các loại.
- Dụng cụ y tế, ống bơm tiêm, dây truyền dịch, truyền máu và các loại bông băng.
- Mỹ phẩm các dạng.
- Thực phẩm dinh dưỡng các dạng.