CƠ SỞ KHUÔN ÉP THÁI SƠN

202/28 ÔNG ÍCH KHIÊM, P.5, Q.11, TP. HCM

(08)38619606    Fax:

Thông tin khác