CƠ KHÍ KHUÔN MẪU ANH MINH

SỐ 16 ĐƯỜNG 4, P.HIỆP BÌNH PHƯỚC, Q.TĐ, TP. HCM

(08)37270144    Fax: (08)37270242

amvn@hcm.vnn.vn

Thông tin khác