Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Tiền Giang

27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 4, Tp. Mỹ Tho

3886524    Fax: 3871808

bqlkcn@hcm.vnn.vn

Thông tin khác